List of company officers

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG TY

 

STT

 

Chức danh

Trình độ học vấn

Trên Đại học

Đại học

I

Bộ phận Quản lý cơng ty

1

Lê Minh Lâm

Giám đốc

 

Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước

2

Nguyễn Đình Thanh

Phó giám đốc, Trưởng Phòng Thiết kế

 

Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước

3

Nguyễn Anh Dũng

Phó giám đốc, Trưởng Phòng Kỹ thuật

 

Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước

4

Phạm Việt Thủy

Phó giám đốc, Trưởng Phòng giám sát

 

Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước

5

Đinh Quang Vinh

Trưởng phòng QLDA

 

Kỹ sư Xây dựng

6

Trưởng phòng khảo sát địa hình

Trần Xuân Nhung

 

Kỹ sư địa chất

II

Nhân viên công ty

1

Vũ Anh Tuấn

 

Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước

2

Giang Văn Minh

 

Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước

3

Nguyễn Thanh Nhã

 

Cử Nhân Xây dựng cấp thoát nước

4

Hà Danh Khoái

 

Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước

5

Nguyễn Văn Tình

 

Kỹ sư thủy lợi

6

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

 

Cử Nhân Xây dựng cấp thoát nước

7

Cao Văn Hiếu

 

Cử Nhân Xây dựng cấp thoát nước

8

Lê Văn Nhân

 

Kỹ sư xây dựng cầu đường

9

Trần Văn Họat

 

Kỹ sư xây dựng cầu đường

10

Trịnh Công Tường

 

Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước

11

Hà Quang Điện

 

Kỹ sư Điện

12

Nguyễn Văn Chung

 

Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước

III

Phòng Hành chính& Kế toán

1

Vũ Duy Nguyện

 

Trưởng phòng Kế Hoạch & Tài Chính

2

Dương Thị Khánh

 

Kế toán trưởng

3

Lê Văn Thụ

 

Nhân viên

4

Phạm Văn Chuẩn

 

Nhân viên

 

Tổng cộng: 22

   

Online Support

Hotline

0909090909

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nước và môi trường Đại Việt

Lầu 3 Tòa nhà Lê Trí số 164 Phan văn Trị – Phường 12 – Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh