Customer

 

1) Thiết kế kỹ thuật thi công cải tạo hệ thống cấp nước Đại Phước công suất 2.500m3/ng.đ.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

Số hợp đồng: 19/ HĐTV ngày 13/05/2010

Thời gian thực hiện: 30 ngày .

Giá trị hợp đồng: 93.336.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án. Nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công.

2) Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo tuyến ống nước thô nà máy nước Tân Phú

Chủ đầu tư: Công Ty nước TNHH MTV cấp nước Sài Gòn.

Số hợp đồng: 713/ HĐTV-NGSG ngày 10/12/2010

Thời gian thực hiện: 45 ngày .

Giá trị hợp đồng: 222.200.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án. Nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công.

3) Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm cấp nước Tân Quý Tây 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh

Chủ đầu tư: Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tp. HCM

Số hợp đồng: 07/ 2010/ HĐ – TTN – KHKT ngày 15/01/2010

Thời gian thực hiện: 45 ngày .

Giá trị hợp đồng: 345.000.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án. Nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công.

4) Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống cấp nước khu dân biệt thự Garden home Thủ Đức.

Chủ đầu tư: Công Ty Xây Dựng Trang Trí Việt Quốc (TNHH).

Số hợp đồng: 09/ HĐKT/2009 ngày 08/07/2009

Thời gian thực hiện: 45 ngày .

Giá trị hợp đồng: 147.600.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án. Nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công.

5) Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống cấp nước khu dân Vĩnh Phú 4 Xã Vĩnh Phú Huyện Thuật An Tỉnh Bình Dương.

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long.

Số hợp đồng: 06/ HĐKT - ĐV2009 ngày 24/06/2009

Thời gian thực hiện: 45 ngày .

Giá trị hợp đồng: 87.300.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án. Nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công.

6) Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi cơng dự án: Nhà Máy Nước BOO Ninh Bình Công Suất 45.000m3/Ng.

Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐỊA ỐC VSG.

Số hợp đồng: 14/VSG-ĐVC ngày 14/10/2008

Thời gian thực hiện: 127 ngày .

Giá trị hợp đồng: 686.512.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án. Nhà thầu tư vấn, thiết kế kỹ thuật thi công.

7) Hệ Thống Cấp Nước Tập Trung Xã Thường Tân, H. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Phòng kinh tế huyện Tân Uyên

Số hợp đồng: 267/HĐ-KTngày 14/8/2008

Thời gian thực hiện: 60 ngày .

Địa điểm: Tỉnh Bình Dương

Giá trị hợp đồng: 240.160.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án. Nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công.

8) Hệ Thống Cấp Nước Tập Trung Xã Thạnh Hội, H. Tan Uyên, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Phòng kinh tế huyện Tân Uyên

Số hợp đồng: 268/HĐ-KTngày 14/8/2008

Thời gian thực hiện: 60 ngày .

Địa điểm: Tỉnh Bình Dương

Giá trị hợp đồng: 124.998.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án. Nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công.

9) Lập Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật Dự An: Nâng Cấp, Mở Rộng Trạm Cấp Nước Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Chủ đầu tư: Trung tâm nước SH&VSMTNT Tỉnh Trà Vinh

Số hợp đồng: 28D/HĐTV- TTN ngày 25/6/2008

Thời gian thực hiện: 45 ngày .

Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh

Giá trị hợp đồng: 110.000.000 đồng

Giá trị dịch vụ tư vấn đã thực hiện: 110.000.000 đồng

10) Lập Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật Dự An: Nâng Cấp, Mở Rộng 02 Trạm Cấp Nước Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Chủ đầu tư: Trung tâm nước SH&VSMTNT Tỉnh Trà Vinh

Số hợp đồng: 28C/HĐTV- TTN ngày 25/6/2008

Thời gian thực hiện: 45 ngày .

Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh

Giá trị hợp đồng: 142.000.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án: Nhà thầu chính.

11)Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công, Tổng Dự Toán Hạng Mục Hệ Thống Cấp Nước Thuộc Dự An Hạ Tầng Kỹ Thuật Khu Công Nghiệp Song Tân Đức Hòa III( 306ha)

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu Tư AMIC

Số hợp đồng: 10C/HĐKT/2008 ngày 21/8/2008

Thời gian thực hiện: 45 ngày .

Địa điểm: Tỉnh Long An

Giá trị hợp đồng: 80.000.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án: Nhà thầu chính.

12) Lập Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật Dự An: Đầu Tư Nâng Cấp, Mở Rộng 04 Trạm Cấp Nước Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Chủ đầu tư: Trung tâm nước SH&VSMTNT Tỉnh Trà Vinh

Số hợp đồng: 28C/HĐTV- TTN ngày 18/12/2007

Thời gian thực hiện: 45 ngày .

Địa điem: Tỉnh Trà Vinh

Giá trị hợp đồng: 150.000.000 đồng

Giá trị dịch vụ tư vấn đã thực hiện: 150.000.000 đồng

Vai trò trong việc thực hiện dự án. Nhà thầu tư vấn lập báo cáo KTKT.

Online Support

Hotline

0909090909

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nước và môi trường Đại Việt

Lầu 3 Tòa nhà Lê Trí số 164 Phan văn Trị – Phường 12 – Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh