Services

 • Tư vấn thiết kế, tổng thầu: tư vấn, khảo sát, thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường, bao gồm:
 • Lập và thẩm tra các dự án đầu tư xây dựng.
 • Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị.
 • Nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Lập quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn; quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
 • Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, môi sinh môi trường, thí nghiệm đất và nước.
 • Giám sát, kiểm tra chất lượng thiết bị, vật tư, thi công xây lắp, nghiệm thu bàn giao và thanh, quyết toán các công trình.
 • Tư vấn khảo sát thiết kế công trình giao thông, cầu, đường bộ, công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Đầu tư xây dựng các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; Tổng thầu thực hiện các dự án cấp, thoát nước theo hình thức chìa khoá trao tay.
 • Thi công xây dựng, lắp đặt các thiết bị cho các công trình cấp, thoát nước và công trình xử lý nước thải.
 • Thiết kế, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.
 • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường.
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn về hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật đô thị.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Online Support

Hotline

0909090909

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nước và môi trường Đại Việt

Lầu 3 Tòa nhà Lê Trí số 164 Phan văn Trị – Phường 12 – Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh