Contact

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nước và Môi trường Đại Việt

Address:
Lầu 03 Tòa nhà Lê Trí số 164 Phan văn Trị –Phường 12 – Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (84-8) 35 087 979

Fax: (84-8) 35 167 422.

http://www.daivietwater.com

Contact Form

Online Support

Hotline

0909090909

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nước và môi trường Đại Việt

Lầu 3 Tòa nhà Lê Trí số 164 Phan văn Trị – Phường 12 – Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh